• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Duitsland moet op grond van een verdrag vrijgesteld loon hetzelfde berekenen

  23 juni 2017

   

  De bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers zijn ook van toepassing op ambtenaren. De Duitse regeling die voorkomt dat Franse premies voor aanvullende pensioen- en ziektekostenverzekeringen niet aftrekbaar zijn, omdat het loon op grond van een belastingverdrag vrijgesteld is, is in strijd met het EU-recht.

  Bron: Europese Hof van Justitie, zaak Bechtel, 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:488

   

  Lees meer...
 • Duitse rentenverschicherung is onderdeel premie-inkomen

  22 juni 2017

  Een in Nederland wonende gepensioneerde is in Nederland sociaal verzekerd, ook voor de AWBZ. Hij moet dan de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet betalen over zijn bijdrage-inkomen. De uitkering van de Duitse Rentenversicherung is onderdeel van het bijdrage-inkomen.

  Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4777

  Lees meer...
 • Experiment meertalige kinderopvang

  21 juni 2017

  Voor expats met kinderen is meertalige kinderopvang van belang bij de afweging om in Nederland te komen werken. Meertalige kinderopvang is mogelijk gemaakt. Vanaf 1 juli 2017 kunnen organisaties die maximaal 50% van de kinderopvang (dagopvang en peuterspeelzaal) in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden zich aanmelden voor het experiment meertalig kinderopvang.

  Bron: Rijksoverheid.nl, 20 juni 2017

  Lees meer...
 • Overzichtspagina Personeel en Loon

  20 juni 2017

  De Belastingdienst heeft een nieuwe overzichtspagina Personeel en Loon gepubliceerd. Ook diverse internationale onderwerpen kunnen via deze overzichtspagina snel gevonden worden, zoals het handboek loonheffingen en de 30%-regeling. Ook is er een ‘bibliotheek’.

  Bron: Belastingdienst

  Lees meer...
 • A-G: Wel treaty override bij conserverende aanslag pensioenen, niet bij lijfrenten

  19 juni 2017

  A-G Niessen is van mening dat een conserverende aanslag ter zake van pensioen tegen het bedrag van de eerder afgetrokken premies in strijd is met het belastingverdrag met Frankrijk, omdat loon uit vroegere dienstbetrekking belast wordt. Bij een conserverende aanslag ter zake van lijfrenten is er geen strijd met het belastingverdrag, omdat geen inkomen wordt belast.

  Bron: Conclusie Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Niessen, 8 juni 2017,ECLI:NL:PHR:2017:417.

  Lees meer...